Civiel

“Is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het realiseren en onderhouden van objecten welke vastzitten in de grond. Bijvoorbeeld wegen, leidingen, kabels, bruggen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen. (Wikipedia)” Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

Industriele onderhoud

Door bovenstaande theorie toe te passen in het Rotterdamse blijkt al snel dat er naast de openbare infrastructuur ook een industriële infrastructuur bestaat. Dit soort terreinen zijn continu onderhevig aan veranderingen door het jaarlijks onderhoud, modificaties en/of nieuwbouw. Dat op dit soort terreinen andere regels gelden dan in de buitenwereld lijkt evident. Door in het ontwerpstadium al rekening te houden met de beperkingen die er in een industriële omgeving zijn, kunnen verrassingen tijdens de uitvoering voorkomen worden.