Opdrachtgevers

Den Hartogh

Geplaatst op: 01-01-1970

Den Hartogh is het grootste tankwagentransportbedrijf van Nederland. Op een groot aantal strategische plaatsen in Europa exploiteert Den Hartogh terreinen waar de chauffeurs hun wagen kunnen reinigen, een goede maaltijd kunnen krijgen en waar een veilige nachtrust gegarandeerd kan worden. Abacus ondersteunt de firma Den Hartogh waar mogelijk bij het onderhoud van deze terreinen en adviseert...

Lees meer »

Huntsman

Geplaatst op: 01-01-1970

De samenwerking tussen Huntsman Holland en Abacus Civiel is tot stand gekomen vanuit het civiel technisch onderhoud. Bij nieuwe projecten, studies of tekenwerk wordt gebruik gemaakt van de technische ondersteuning van Abacus Civiel. Inmiddels zijn er een aantal studies gedaan en hebben wij de het ontwerp, de tekeningen en het bestek geleverd voor een 12-tal vloeistofkerende vloeren downstream....

Lees meer »

Roteb

Geplaatst op: 01-01-1970

Roteb is een van de meest veelzijdige bedrijven in het Rijnmondgebied. Voor wat betreft het inzamelen van huisvuil is Rotterdam al jaren overgestapt van de losse vuilniszakken op de ondergrondsecontainers. Vanuit de vele voordelen ten aanzien van hygiene, arbo en het technische aard een voor de handliggende keuze. Inmiddels is dan ook een groot deel van de stad gecontaineriseerd waarbij een...

Lees meer »

Qualm BV

Geplaatst op: 01-01-1970

Qualm is een Rozenburgs aannemingsbedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van bluswatersystemen en het uitvoeren van Civiel Technisch onderhoud op bedrijfsterreinen. Vanaf de oprichting van Abacus Civiel gelooft men bij Qualm in de filosofie van Abacus Civiel. Een hechte samenwerking tussen beide bedrijven is tot stand gekomen. In eerste instantie om bij te springen in de projectleiding,...

Lees meer »

SSP

Geplaatst op: 01-01-1970

De samenwerking van Abacus Civiel met Inspectiebedrijf SSP is bijzonder. Toepassing van meetkunde in de Rotterdamse haven. Landmeten is een belangrijk onderdeel van de civiele techniek. Om bouwwerken uit te kunnen zetten in de buitenruimte (X,Y), hoogteligging te bepalen (Z) of om een volume te bepalen (X,Y en Z). Abacus Civiel zet deze techniek in de Rotterdamse haven in om exact te bepalen...

Lees meer »

Lindegas

Geplaatst op: 01-01-1970

Abacus Civiel heeft voor Lindegas een meerjaren verhardingsadvies geschreven op basis waarvan de komende jaren het onderhoud zal worden uitgevoerd. Aan de hand van de raming van het bestek zijn de budgetten voor de komende jaren vastgesteld.

Lees meer »