Projectondersteuning

Ontwerp Een van de belangrijkste stappen in een project is het vaststellen van het ontwerp. Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen en hoe moet het eruit zien. Wat zijn de wensen en mogelijkheden en wat is er technisch mogelijk.

Tekeningen Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen is het maken van een tekening. Het ontwerp wordt tastbaar door een tekening. Een tekening wordt besproken waarna de aanpassingen verwerkt worden in een nieuw voorlopig ontwerp (VO). Wanneer alle aanpassingen zijn verwerkt komen we tot het definitief ontwerp (DO).

Bestek De werkzaamheden die nodig zijn om het DO uit te voeren worden beschreven in het bestek, behorende bij de tekeningen. Het bestek is in feite de technische werkomschrijving van het werk. Hierin staan ook de hoeveelheden beschreven van de leveranties, de bewerkingen en de te leveren diensten.

Kostenraming Voordat we naar buiten gaan, zal de haalbaarheid van een project getoetst moeten worden. Wat gaat het ons kosten om dit ontwerp te realiseren en is het u waard. Om deze discussie te kunnen voeren rekenen wij het bestek eerst zelf een keertje uit.

Aanbesteding (Inkoopbegeleiding) Om goede vergelijkbare aanbiedingen op ons bestek en tekeningen te krijgen, is het belangrijk dat alle aanbieders dezelfde informatie ontvangen. Aanwijzingen worden georganiseerd en nieuwe informatie wordt verspreid in de vorm van een Nota van Inlichtingen. Wanneer de aanbiedingen ontvangen zijn, controleren we die op volledigheid en bespreken we het resultaat met de opdrachtgever.

Uitvoeringsbegeleiding Nadat opdracht is gegeven voor de realisatie van het werk, is het belangrijk dat er tijdens de uitvoering toezicht wordt gehouden op de kwaliteit. Ho├║dt iedereen zich aan de regels, worden zaken op de juiste manier uitgevoerd, kloppen de hoeveelheden en wordt het contract gerespecteerd.